News

Witam !

Producenci SWTOR'a przedstawili kolejne plany aktualizacji oraz nowości które nas spotkają w nadchodzących patchach.

Od 10 października i dzięki serii aktualizacji do 28 listopada zostaną wprowadzone ulepszenia w sposobie, w jaki gracze spotykają się w grze, dzięki czemu wszystko stanie się bardziej dostępne, wygodne i satysfakcjonujące. Przedstawiono United Forces w blogu, gdzie opisano zmiany, które pomogą graczom znaleźć inne osoby o podobnych poglądach, aby w dowolnym momencie dołączyć do grupy operacyjnej, a tym samym wzmocnić zabawę w grze multiplayer. W ramach tego wdrożenia dokonali znacznej inwestycji w infrastrukturę sprzętowej, programowej i infrastruktury sieci, aby w znaczny sposób poprawić jakość usług i sprawić, że doświadczenia będą jeszcze lepsze. 

Poniżej harmonogram wdrożenia i przetłumaczone przez ze mnie (z pomocą google)  :

10 października 2017 r. - Aktualizacja gry do patch'a 5.5 - United Forces Foundation  - oprócz wielu ulepszeń jakości życia (QoL), ta aktualizacja zawiera podstawowe zmiany strukturalne niezbędne do wsparcia UFF (United Forces Foundation).
24 października 2017 r. - United Forces Formaton  - w tym dniu gra będzie niedostępna przez dłuższy czas, rozpoczynając formację kampanii, zastępując istniejące oprogramowanie sprzętowe i sprzętowe wszystkimi nowymi serwerami gier i komponentami. Obejmie to również dodatkowe zmiany potrzebne do wsparcia wdrażania aktualizacji United Forces.
8 listopada 2017 r. - uaktualniono aktualizację United Forces  i każdy przenosi się do pięciu nowych serwerów z nowymi nazwami: dwa serwery w Ameryce Północnej i trzy serwery w Europie - każda po angielsku, francusku i niemiecku. Można oczekiwać dłuższych przestojów, gdy dokonujemy ostatecznych ulepszeń w środowiskach serwera. Sprawdź bloga i często zadawane pytania, aby odkryć nowe nazwy serwerów.
28 listopada 2017 r. - Aktualizacja gry 5.6 - Ujawnia się zdrajcę Wśród Chissów i zawiera coś nowego dla każdego!

KOLEJNOŚĆ GRY
W ciągu ostatnich kilku miesięcy wydaliśmy pierwsze dwa Bossy nowej operacji, "Bogowie maszyny", przywrócenie towarzyszy, dokonały ogromnych zmian w celu poprawy równowagi w naszych klasach, wprowadzono  nowe galaktyczne twierdze(Mannan, pociąg na Umbara), ożyło Nar Shaddaa Wydarzenie nocne, sprawiło, że doświadczenie w walce o przestrzeń kosmiczną Galactic Starfighter (GSF) było jeszcze satysfakcjonujące, a ostatnio ujawniono zdrajcę w Sojuszu przez nowy  Flashpoint (Crisis on Umbara). Zrobiliśmy również kilka poprawek jakości życia, dodając nowe cechy charakterystyczne i starsze, zwiększając łatwość uzyskiwania wpływów ze swoimi towarzyszami i umożliwiając przywołanie Towarzysza podczas ruchu.

Na podstawie informacji zwrotnych, które widzieliśmy na forach, witrynach fanów i kanałach społecznościowych, wciąż mamy wiele do zrobienia. 28 listopada, po aktualizacji United Forces, wydamy największą aktualizację  roku. Mamy coś dla każdego! Jeśli lubisz walka z fabułą w stylu Star Wars, możesz wejść w nowy punkt Flashpoint, "Zdrajcę wśród chiss". Jeśli lubisz oszłamiające  wielkie bitwy z bossami, przygotuj się na spotkanie z Nahut, spotkanie trzeciego bossa w Operacji "Bogowie maszyny". Dla tych, którzy szukają dogfightingu w kosmosie, wydamy nową mapę Galaktycznego Gwiezdnego Napastnika, która umieszcza Cię wokół orbity Iokath. Dla tych, którzy chcą zmierzyć się w PvP, mamy też nową lokalizację.

Ponadto, aktualizacja obejmie wiele dodatkowych funkcji. Moimi ulubionymi funkcjami są ulepszone narzędzia do wyszukiwania grupowego, które ułatwiają szybkie i łatwe grupowanie, udoskonalenia banku w systemie starszym, środki zwiększające liczbę znaków na poziomie 70 oraz niektóre fajne nagrody z działu United Forces. Mamy nad czym pracować - nowymi funkcjami zaplanowanymi na początek 2018 roku, łącznie z przebudową systemu podboju, skupiając się na działaniach na co dzień i dając wszystkim gildiom i graczom dostęp do wspaniałych nagród.

Jak widać, chcemy, aby wszyscy gracze skorzystali z różnorodności nowej rozgrywki, która nadchodzi. Zajmie nam kilka miesięcy, aby to wszystko przydarzyć, ale będzie to również zabawne omawianie aktualizacji, odpowiadanie na wasze pytania , rozwiązywanie problemów i obserwowanie reakcji. Sprawimy że  nasz szósty rok będzie niezapomniany!

Szczegóły poniżej : 

UNITED FORCES CAMPAIGN

Starting on October 10th and through a series of updates through November 28th, we’re making improvements to the way players come together in multiplayer experiences that make everything more accessible, convenient, and rewarding. We’ve outlined United Forces in the announcement blog where we describe the changes that help you find other like-minded players to join in group gameplay at almost any time, reinvigorating the fun of playing multiplayer. As part of this rollout, we have made a substantial investment in hardware, software, and network infrastructure to dramatically improve our service and make your experience awesome. I’m very excited about these improvements, so be sure to check out the blog and FAQs to find out more and get ready to come together in the United Forces Campaign.

Here’s the upcoming rollout schedule:

 • October 10, 2017 – Game Update 5.5 – United Forces Foundation – in addition to a variety of Quality of Life (QoL) improvements, this update includes the underlying foundational structural changes needed to support United Forces.
 • October 24, 2017 – United Forces Formation – on this day, the game will be unavailable for an extended time as we’ll be setting up the formation of the campaign, replacing existing hardware and software with all the new Game Servers and supporting components. It will also include additional changes needed to support the deployment of the United Forces update.
 • November 8, 2017 – United Forces Update is rolled out and everyone moves to five new servers with new names as follows: Two servers in North America and three servers in Europe – one each of English, French, and German. You can expect extended downtime as we make the final improvements to the Server environments. Check the blog and FAQs to discover our new Server names.
 • November 28, 2017 – Game Update 5.6 – A Traitor Among the Chiss becomes available and includes something new for everyone!
GAMEPLAY DIRECTION

Over the past several months, we delivered the first two Boss Encounters of a new Operation, ‘Gods from the Machine,’ brought back Companions, made huge changes to improve the balance across our Classes, deployed two new Galactic Strongholds, revived the Nar Shaddaa Nightlife event, made the Galactic Starfighter (GSF) space combat experience even more rewarding, and most recently, revealed a traitor in your Alliance through a new Flashpoint. We’ve also made quite a few Quality of Life improvements, adding new character and legacy perks, increasing the ease of gaining Influence with your Companions, and enabling the ability to summon your Companion while moving.

Based on the feedback we’ve seen on our forums, fan sites and social channels, we still have lots more to deliver. On November 28th, following the United Forces update, we are going to release our biggest multiplayer update of the year. We’ve got something for everyone! If you like story-driven Star Wars-style battles, you can jump into a new Flashpoint, ‘A Traitor Among the Chiss.’ If you like blasters-blazing big boss battles, get ready to face Nahut, the 3rd Boss encounter in the ‘Gods from the Machine’ Operation. For those of you looking for dogfighting in space, we are releasing a new Galactic Starfighter map that places you around the orbit of Iokath. For those who want to face off in PvP, we’ve got a new location for you, too.

Plus, the update will include a multitude of additional features. My favorites include an enhanced Group Finder that makes grouping up quick and easy, Legacy bank improvements, a means of boosting a character to Level 70, and some cool United Forces rewards. We are also hard at work on features planned for early 2018, including overhauling the Conquest system with a stronger focus on Daily Activities and giving all guilds and players access to some great rewards.

As you can see, we want all our players to benefit from the variety of new gameplay that’s coming. It’s going to take us a couple months to bring it all to you, but it’s also going to be fun discussing the updates, answering your questions, addressing your concerns, and watching your reactions. We will make our 6th year very memorable!

Story and Companions

In our most recent Crisis on Umbara update (Game Update 5.4), players faced a deadly decision for your Alliance as you were forced to track down a traitor in your midst! There’s been lots of speculation about why this has happened, why anyone would betray the Alliance, and how we could allow such a horrible situation to occur. We know how impactful this has been on you, so perhaps knowing the story transitions to the Chiss on the planet Copero will give you a bit of insight as to what may happen on November 28 in A Traitor Among the Chiss (Game Update 5.6)! Although I won’t reveal where things are going after that, I can confirm that the thrilling conclusion to this chapter of the story is coming early next year… on a planet you probably wouldn’t expect to return to.

We know Companions make this game feel totally different while pulling on your emotions and making conversations exciting, frustrating, and extremely entertaining. We’ve given you the ability to customize many of them including Theron, Lana, Shae, Koth, and Senya, while at the same time changed how some interact with you. We continue to discuss ways of reintroducing you to your original Companions and will be returning several of them over the coming months. As we did with Crew Skill Missions, we’ll look to improve how you gain Influence with your Companions to increase their overall effectiveness.

Galactic Command

Since its introduction back with Knight of the Eternal Throne (Game Update 5.0 – KOTET), ranking through Galactic Command and upgrading your gear has remained controversial. We’ve made substantial improvements such as adding Gear Tokens in Operations, increasing Command XP (CXP) throughout the game, improved the drop rate for higher level gear, eliminated green drops for Tier 4, added set bonus stats to Prototype Tier 4 (Blue) gear, allowed you to purchase a full Tier 1 bonus set with command tokens, and enabled the ability to directly upgrade your gear with Unassembled Components.

Based on your most recent feedback we are going to make additional changes which include the following:

 • Galactic Crate content improvements – we’re adding another slot in each crate that, no matter what Tier you’re in, grants a small chance to receive a higher tier Mod/Enhancement, Grand Chance Cube, CXP Buff, or CXP consumable.
 • Legacy Perk – For each character that reaches Command Rank 300, we will automatically add an additional 25% bonus CXP to your entire Legacy up to a maximum of 100%. You do need to purchase the initial 25% perk, but the additional 75% will be free. And, YES, this Perk is retroactive, so you will immediately benefit once we deliver United Forces Foundation.
 • CXP for all areas of the game is in review – as some players experienced with the Planetary Daily Areas, increased CXP makes us happier, so that’s our plan for all areas throughout the game and will coincide with A Traitor Among the Chiss update.
 • Also with A Traitor Among the Chiss, we’re changing how Disintegrate works – instead of receiving more CXP, we will provide you with Unassembled Components for armor and weapons. In addition, you can send those components to any character in your Legacy as we’re changing these to be Legacy-bound consumables.

Please note we will not introduce a new set of Tier gear for Galactic Command this year! Instead, we will be offering a special set of Augments to enhance your existing gear. These will drop in the Copero Flashpoint or can be purchased from a Copero vendor. In addition, we’ll offer an even better version of augments you can craft from materials gained through both PvP and PvE activities.

Operations

We will continue to use our Public Test Server to get your feedback on each Boss encounter. We are in the process of finalizing Nahut, The Son of Shadow, who has new mechanics that will make the fight very entertaining for everyone yet very challenging for our most veteran of players. Next month, we’ll begin testing our 4th Boss encounter, Scyva, who will also deliver new mechanics to give progression groups a major challenge while getting them ready for the final Boss encounter with Izax. You can expect Izax will not go down easily and will be the most exciting encounter for ‘Gods from the Machine.’ Both Scyva and Izax will be made available in early 2018 and for those of you who enjoy the ultimate level of challenge.  Our plan is to follow up with Master Modes of each boss figh, too.

Beginning with United Forces Foundation, we’ll begin to include Unassembled Components as rewards on Master Mode Operation Boss encounters. This will allow players who gather enough components to directly upgrade their Tier gear pieces.

Class Balancing and Gameplay Experiences

Some of the most impactful and controversial changes we made recently were those related to Class Balancing. Over the past few months we also determined many areas of the game were also imbalanced. Over the coming months, we’ll continue to refine Advanced Classes and adjust various World Bosses, plus Boss encounters in Flashpoints and Operations to ensure you can play whatever character desired.

Player versus Player (PvP)

Starting with United Forces Foundation, we are increasing Bolster to 242 for non-ranked Warzones and Arenas which doesn’t remove the gear chase, but gives everyone a fighting chance. It still gives those who have made the effort to get Tier 4 gear to benefit from their time investment.

Since many of us like to PvP on a variety of characters, with A Traitor Among the Chiss update (Game Update 5.6), your Unassembled Components will become legacy-bound. Now you can focus your entire Legacy on gearing up one or more characters a lot faster. In addition, we will release a new PvP map along with a new Galactic Starfighter map located in orbit above Iokath.

In United Forces Foundation (Game Update 5.5), we will introduce extensive ship and component balance changes to Galactic Starfighter. Additionally, we will be adding some quality of life improvements to GSF.

Quality of Life

As a reminder, Quality of Life (QoL) is a term we use to reference improvements we make to enhance your gameplay experience. QoL improvements include changes to existing game systems, improvements to the User Interface, simplifying ways to do things in-game, increasing the speed of mounts, adding Legacy Perks, and more.

A cool change we are delivering with A Traitor Among the Chiss is the ability to add Credits to your Legacy Bank. You will retain the ability to have credits on your character, so this will work very similarly to how you use your Guild Bank, but it’s for all your Legacy characters. After reviewing your feedback, we decided to limit currency changes to Credits and Unassembled Components as those provide the most positive and impactful change.

SCHEDULE

Here’s the plan for the remainder of this calendar year:

New York CANTINA – October 6, 2017
 • Cantina on October 6, 2017 at Stitch Bar and Lounge, located at 247 W 37th St, New York (7-11pm ET)
 • We have a special guest attending who will provide insight about Game Update 5.6 – A Traitor Among the Chiss!
 • Members from the SWTOR Dev Team including myself will be there. We can’t wait to meet you!
 • Lots of free swag, food, and drinks to share with friends and guildmates
United Forces Foundation – Game Update 5.5 – October 10, 2017
 • Unassembled Components now drop off all Master Mode bosses
 • Improvements to Galactic Starfighter
 • PvP Bolster increased to 242
 • The Dark vs Light pop-up will now display less frequently and once a side has won, they will remain in a victory state much longer. This allows more time to work to defeat the world bosses and to reap the benefits!
 • Substantial improvements to the Iokath Daily Area – we’ve dramatically reduced the Iokath currency requirements for a variety of the daily quests
 • New Galactic Command Rank Legacy Perk that will give up to a 100% CXP bonus under Command Rank 300!
 • New Companion Customization Vendor available in the Fleet Bazaar. The vendors will sell older Companion Customizations for “opposite-faction” Companions. Ex: A Republic player could now get an older Vette customization.
 • Additional Class Balance changes
 • Introduction of taxi points into the Yavin and Tatooine Strongholds for faster navigation
 • Cartel Market Store changes
 • United Forces structural changes (improvements not visible)
United Forces Formation – October 24, 2017
 • As we prepare for the United Forces update, we are planning an extended downtime on this day as we need to rollout all the new hardware and vital infrastructure changes.
United Forces Goes Live – Game Update 5.5.1 – November 8, 2017
 • Today, we forge our new United Forces galaxy from a broader set of server communities into a set of larger, but fewer Servers. An extended downtime is planned for this effort.
 • For a full week, we’re bringing back Double Rewards (XP, Command XP, Valor, Requisition)
 • Simply log in to play and qualify for the new Mini Mogul NM-1 mini-pet, inspired by one of our classic Operation bosses, Karagga the Unyielding!
 • Unlock new achievements when you complete multiplayer activities using Group Finder and earn the merciless Darth Hexid Companion!
A Traitor Among the Chiss – Game Update 5.6 – November 28, 2017
 • NAHUT – The 3rd Boss Encounter for Gods from the Machine Operation
 • New Flashpoint on Copero – Find out what Theron’s been up to with the Chiss
 • New PvP map
 • New GSF Map set in the Orbit above Iokath
 • Group Finder Revamp – Significant upgrades to how you queue for multiplayer and solo activities – huge bonuses for all Random play choices, but also allows for easy selection of individual activities such as Daily Areas, Flashpoints, and Operations.
 • Class Balance changes and a variety of utility adjustments
 • Launch of Legacy-wide currencies for Credits and Unassembled Components
 • Galactic Command upgraded disintegrate system – this QoL improvement changes how disintegrate works and instead of CXP gives you legacy-bound Unassembled Components
 • Ensign Raina Temple returns!
 • Distribution of Special United Forces Rewards
Anniversary Celebration – Game Update 5.6.1 – December 12, 2017
 • Quality of Life changes
 • Star Wars: The Old Republic Six Year Anniversary Celebration!
 • Wookiee Life Day Celebration begins
A Look Ahead to Early 2018

And, just a few tidbits about what’s right around the corner:

 • The conclusion to this chapter of the story is coming where the Traitor reveals his true plan once and for all via a new Flashpoint
 • The final bosses and details about Master Mode for Gods from the Machine Operation
 • An upgraded Conquest system and new Daily Activity system with great rewards
 • More multiplayer gameplay experiences for both PvP and PvE
PLAYER COMMUNICATION

Over the past few months we have worked to increase communication and transparency. The amount of feedback and input I have received from you as part of this process is overwhelming and humbling. I feel proud to be at the helm of a game that has such dedicated fans. We make games because we love to watch the fun and competition they bring to gamers like us. Thank you for listening, reading and responding and please continue to share your feedback with us on the forums, on Reddit, on social media and on other fan sites. We value your comments and we are listening!

The next Roadmap update will arrive in the early part of 2018 and will highlight the changes we plan through subsequent months. I’ll leave you with this quote as it sounds like me: “I’m not one to dismiss an idea just because it sounds a little crazy.’ —Sith Inquisitor, in a conversation with Talos Drellik.

Respectfully,

—Keith

Lead Game Producer
Star Wars: The Old Republic

Patch 5.4

Nishin A posted Aug 28, 17

Witam !

W Czwartek wgrano nowy patch 5.4 który wprowadził sporo nowości oraz poprawek. Między innymi:

 • Nowy FP "Crisis on Umbara" oraz strongold na planecie Umbara.
 • Zakończenie sezonu 8 PvP i start 9 sezonu.
 • Wiele zmian w klasach.
 • Poprawienie błędów pve/pvp i nie tylko.

Poniżej patch notes ze szczegółami :

Highlights

 • New Flashpoint “Crisis on Umbara” – Prepare to lead the ultimate covert assault: battle your way across a moving train, brave the wilds of a dark new world, and more in a high-stakes new Flashpoint! When a deadly traitor is tracked to the shadow-world of Umbara, you’ll need to lead a strike team to confront the betrayer before the galaxy is thrown back into war. Available in [Solo] Story, Repeatable Story, Veteran, and Master Modes.
 • New Stronghold “Umbara Mobile Base” – Once you’ve uncovered the traitor, expand your command with a new Stronghold, the Umbara Mobile Base! For the first time, personalize your very own moving train and enjoy the sights as the shadow world’s eerie landscape passes by.
 • Ranked Season 9 Begins! With Game Update 5.4, Ranked players will be receiving their rewards for the end of Season 8. That also marks the beginning of Season 9, so get in there and go berserk!
 • Senya Tirall Customization – Senya can now have her appearance customized and take advantage of your favorite armor sets!
 • Item Rating Display – A new addition has been made to the character sheet which displays your average item rating. This will help a player determine their overall power level. Additionally, the new Crisis on Umbara Flashpoint has a minimum item rating requirement to queue for in group finder.

General

 • The amount of damage which is shielded will now be displayed in the combat log as intended.
 • Corrected an issue where the player would be unable to interact with a Stronghold hook while using a filter in the decoration UI.
 • The Manaan Stronghold is now properly set as a rest area.
 • The Conquest Objective “Critical Missions: Galactic Flashpoints” now correctly states that it requires Veteran Flashpoints. The objective has not changed, this change addressed a typo.
 • The Guild interface will no longer jump to the top of the list if a member note or rank is adjusted.
 • Accidentally entering a space as the first character in the decoration UI will no longer stop the search from returning results.
 • Companions can now be summoned while moving.
 • A new option has been added to the Graphics preference menu for higher graphics settings called “Enhanced Shadows” which will improve the realism of contrast and shadows.

Classes +Combat

Jedi Knight

Sentinel

Combat

 • Reduced the critical strike damage bonus granted by Saber Storm from 15% to 10%
 • Reduced the damage bonus to Ataru Form attacks granted by Ataru Mastery from 5% to 3%

Concentration

 • Increased the damage done by Burning Slices by 35%

Sith Warrior

Marauder

Carnage

 • Reduced the critical strike damage bonus granted by Sever from 15% to 10%
 • Reduced the damage bonus to Ataru Form attacks granted by Ataru Mastery from 5% to 3%

Fury

 • Increased the damage done by Bloody Slashes by 35%

Smuggler

Scoundrel

Scrapper

 • Flechette Round’s damage has been reduced by 27.78%
 • Flying Fists’ damage has been reduced by 27.68%

Ruffian

 • Brutal Shots weapon damage has been increased by 13.97% but it no longer triggers Sanguinary Shot damage
 • Brutal Shots no longer deals additional damage per bleed effect. Instead, Brutal Shots weapon damage now triggers additional damage from your periodic bleed effects
 • Sanguinary Shot now costs 10 Energy and deals 14.29% more damage

Imperial Agent

Operative

Concealment

 • Acid Blade’s damage has been reduced by 27.78%
 • Collateral Strike’s damage has been reduced by 27.68%

Lethality

 • Corrosive Assault weapon damage has been increased by 13.97% but it no longer triggers Toxic Blast damage
 • Corrosive Assault no longer deals additional damage per poison effect. Instead, Corrosive Assault weapon damage now triggers additional damage from your periodic poison effects
 • Toxic Blast now costs 10 Energy and deals 14.29% more damage

Trooper

Vanguard

 • The “Strategic Supremacy” utility will now properly root enemies that have been revealed by Stealth Scan.
 • The “Paralytic Augs” utility will now properly adjust the stun duration of Neural Surge and Cryo Grenade.

Flashpoints + Operations + Uprisings

Flashpoints

 • Gear dropped from some Flashpoint bosses will now be appropriate to the level of the character who looted it as intended.

Operations

 • The adds which spawn during the Bestia encounter in Dread Palace no longer award experience points when killed.

Uprisings

Trial and Error

 • The door leading to Alirra Semhess will now open as intended.

Items + Economy

 • The Ambient Machine Stronghold decorations will now play sound effects when they are interacted with.
 • Multiple Stronghold decorations have had their Valor Requirement removed.
 • Corrected an issue where a Free-to-play player is able to equip a color crystal that requires Artifact Authorization, which then made the weapon unusable for that player.
 • The Iokath Superweapon Prototype decoration will now continue to spin once it has been placed in a hook.
 • The Stronghold decorations from the Dread Warlord Pack can now be purchased for Guilds.
 • The Stronghold decoration “ALREADY SOLD!” has been hidden from the Stronghold interface since it is not available in game, it is already sold…
 • Color crystals and weapon tunings which have been account unlocked can now be moved through Legacy Weapons.
 • Multiple typos have been fixed in the Deepwater Essentials Bundle description.
 • Corrected an issue where the visual effect for Laze, Snipe, and Lethal Shot would not activate with certain sniper rifles.

Missions + NPCs

 • The Unassembled Component rewards from various PvP Missions have been adjusted:
  • Unranked Daily Mission: Now rewards 10 Components, down from 12.
  • Unranked Weekly Mission: Now rewards 54 Components, up from 40.
  • Ranked Solo Daily: Now rewards 15 Components, down from 16.
  • Ranked Solo Weekly: Now rewards 100 Components, up from 30.
  • Ranked Group Daily: Now rewards 30 Components, up from 20.
  • Ranked Group Weekly: Now rewards 200 Components, up from 60.

Warzones

Novare Coast

 • Corrected an issue where a Sith Warrior or Jedi Knight who used Force Charge or Force Leap near one of the turrets could get stuck in the terrain.

Wakacje 2017

Nishin A posted Jul 10, 17

Witam !

Jakiś czas temu (ponad tydzień temu )  zaczęły się oficjalnie wakacje z tego powodu w gildii zrobiło się mniej "tłoczno". Dlatego wszystkim życzę miłego wypoczynku a gdy już odetchniecie od SWTOR'a zapraszamy na więcej bo czeka nas sporo zmian zapowiedzianych przez producentów gry. 

Już we wtorek patch 5.3 :

 • Balans klas (w języku ang. ze forum producenta )
  • Arsenal/Gunnery needed survivability/utility nerfs, not DPS – As we said in the balance thread, we want to get damage targets in line first before we touch too much utility. They did get a slight nerf to survivability in 5.3, and we will monitor both their damage and ability to stay alive going forward.
  • Corruption/Seer nerfs went too far and may also negatively impact DPS – Admittedly those two Disciplines were substantially overperforming and will receive the most significant nerfs in 5.3. But, we will watch their performance closely and make changes if we’ve gone too far. The same is true of the impact on “Sorc/Sage bubble” for DPS. We’ll change it or give them other defensive options to compensate if needed.
  • Madness/Balance buffs are nice but they are still Force negative! – Beyond the changes already listed, they are receiving a buff to their Force regeneration to no longer be rotationally negative. We have doubled the effect of Sith Efficacy / Psychic Barrier so that each channel of Force Lightning / Telekinetic Throw will restore 8% of total Force (minus the cost). To be clear, that’s a net of +3 per tick of damage or +12 total Force per channel, not including the ongoing passive Force regeneration that also occurs during the channel.

Klasy będą dalej balansowane w kolejnych patchach.

 • Poprawione błędy (w języku ang. ze forum producenta ) :
  • Improved Speeder Piloting 4 and 5 now works for all mounts.
  • When creating a Cathar, the fur color 3 option will now be consistent regardless of what Cathar head is chosen.
  • Players who are unable to retrieve Malavai Quinn or Elara Dorne from the Companion Locator Terminal should now be able to do so.
  • Corrected an issue which was preventing players from progressing past the Infernal Council in the Eternity Vault.
  • The following Decorations from the Nar Shaddaa Nightlife event can now be donated to a player’s Guild:
   • Dynamic Underworld Ceiling Light (Blue)
   • Dynamic Underworld Ceiling Light (Red)
   • Dynamic Underworld Ceiling Light (Yellow)
   • Gambler’s Bar
   • Gambler’s Mic Stand
   • Gambler’s Party Floor
  • Items that have two-letter words in their name (such as Altar of Skulls) can now be searched on the GTN without having to remove the two-letter word.
  • The Gamorrean Guard Companion from the Nar Shaddaa Nightlife event no longer requires Artifact Authorization for F2P and Preferred Status players.
  • Master Mode Czerka Corporate Labs and Czerka Core Meltdown now progress the [WEEKLY] Galactic Conflict Mission as intended.
  • Corrected a typo in the Mission [WEEKLY] Story Uprisings Mission which stated the player needed to complete 10 Uprisings, when they only need to complete 5.
  • XenoAnalyst II from the Relics of the Gree event now drops Grey Helix Components as intended.
  • Players who abandoned the Iokath Mission “Facing the Machines of War” can once again acquire it.
  • Orbital Recon Probes will now always drop Orbital Recon Probe Memory Cores, even if they self-destruct (nice try, Orbital Recon Probes!). This is the objective of the Looking for Signs Daily Mission on Ziost.
 • Nowy stronghold : Mannan
 • Itemy z nowej paczki(ekwipunek,dye,dekoracje,tuningi,companions,pety) + przyszłe itemy które pojawią się w CM do zakupu bezpośredniego (bronie,nowe fryzury ,dekoracje do strongholdu mannan,vindicator bundle )

NoticeNotices